HockeyShoot is een bedrijfsnaam van Northsea Art Company b.v., gevestigd aan Duchattelstraat 20
2596 EL Den Haag, deze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.HockeyShoot.nl Duchattelstraat 20
2596 EL Den Haag 0610555455
F.J. van der Leer is de functionaris gegevensbescherming van HockeyShoot. Bereikbaar via info@hockeyshoot.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
HockeyShoot verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Journalistiek
Alle beelden die worden getoond door HockeyShoot zijn van journalistieke aard en vallen onder de auteurswet. Beelden zijn een verslaglegging waar journalistieke vrijheid voor geldt en er is derhalve geen toestemming nodig van de geportretteerden om de foto te mogen publiceren. Bezwaar maken tegen publicatie is alleen mogelijk, als hiervoor een “redelijk belang” kan worden aangetoond door de geportretteerde.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HockeyShoot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
HockeyShoot maakt gebruik van geautomatiseerde verwerkingen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HockeyShoot) tussen zit. HockeyShoot gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: www.flickr.com voor het publiceren van fotobeelden en bijbehorende informatie en www.oypo.nl om de mogelijkheid te bieden foto’s te bestellen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HockeyShoot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
HockeyShoot verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HockeyShoot gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen behoudens de gegevens die vallen onder de journalistieke vrijheid. Je kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@hockeyshoot.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

HockeyShoot wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HockeyShoot neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.