Algemene Copyright regels Hockeyshoot en 070fotograaf

Houd er rekening mee dat, tenzij anders vermeld in een overeenkomst, het eigendom en copyright van alle afbeeldingen op deze website of mappen altijd blijft bij © fotograaf Frank van der Leer en dat alle rechten zijn wereldwijd voorbehouden.

Geen afbeelding mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gewijzigd of gedistribueerd in zijn geheel of een deel zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.

Fair-use on Social Media

Getoonde lage resolutie versies van mijn foto’s, met daarin een copyright watermerk,
mogen worden geplaatst op social media door particulieren zonder commercieel belang op voorwaarde dat het auteursrecht watermerk zichtbaar blijft en dat de fotograaf wordt genoemd (bijvoorbeeld “foto: @frankhockeyshoot” op Instagram).

Prints en Hi-res beelden voor persoonlijk gebruik

Hoge-resolutie versies of prints kunnen worden gekocht op de www.oypo.nl website. Zoeken naar: Hockeyshoot of 070fotograaf voor de beschikbare foto’s. Als je ze daar niet kan vinden neem dan contact op met de fotograaf.

Bedrijven, persoon of organisaties mogen deze beelden NIET voor hun eigen redactie, promotie of commercieel doeleinde gebruiken, in welke vorm ook, zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Neem daarvoor contact op met: info@hockeyshoot.nl of info@070fotograaf.nl

Klik hier voor de officiële copyright regels.

General Copyright Notice

Please note that, unless otherwise specified in an agreement, ownership and copyright of all images on this website or folders remains to photographer © Frank van der Leer and all rights are reserved worldwide. No image may be copied, duplicated, modified, or redistributed in whole or part without the express permission of the photographer.

Fair-use on Social Media

Released low-resolution versions of my images, containing a copyright watermark, may be posted on social media by individuals without commercial interest provided that the copyright watermark is not excluded and that the photographer is credited (for example, “Photo: @frankhockeyshoot” on Instagram).

Prints en Hi-res files for personal use

High-resolution versions or prints can be bought on the www.oypo.nl website. Search for Hockeyshoot or 070fotograaf to find the available pictures.

Any brand, person or organization MAY NOT appropriate these images for their own editorial, promotional or commercial use.

Contact Email info@hockeyshoot.nl or info@070fotograaf.nl with any enquiries.

Click here for the official copyright rules.